Naši odborníci

MUDr. Lucia Huťanová

MUDr. Lucia Huťanová

Vzdělání:

 • Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Euroatestace v oboru psychiatrie
 • Psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu akreditovaný PS ČLS, 360 hodin
 • Kurz hypnózy pro lékaře a klinické psychology u prof. PhDr. S. Kratochvíla CSc.

Profesní kariéra:

 • 2011 – doposud Psychiatrická nemocnice Bohnice, aktuálně jako vedoucí lékař oddělení pro dlouhodobé ochranné léčení
 • 2015 – 2020 Psychiatrická ambulance v psychoterapeutickém centru Gaudia Praha 3
 • 2015 – 2018 externí lékař na Dětském a dorostovém detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 • 2014 – 2015 externí lékař na psychiatrickém oddělení Nemocnice Most

Specializuje se na diagnostiku a léčbu pacientů s psychotickým onemocněním, s poruchami nálad, úzkostnými, závislostními a psychosomatickými poruchy. Při terapii kombinuje farmakologické metody s psychoterapii zejména s využitím systemických, na řešení orientovaných postupů.

MUDr. Kateřina Faixová

MUDr. Kateřina Faixová

Vzdělání:

 •  2000-2006 Univerzita Karlova , 3. lékařská fakulta
 • 2012 Euroatestace v oboru psychiatrie
 • 2007-2012 Psychoterapeutický výcvik v PCA – Rogersovská psychoterapie
 • 2013 Kurz Fokusingu I a II stupeň

Profesní kariéra:

 • 2015 – doposud: Středisko psychoterapeutických služeb
  Břehová – vedoucí lékař – psychiatr, psychoterapeut –
  individuální, párová a skupinová terapie
 • 2015 – 2020 Héliocentrum – psychiatrická ambulance Praha 9
 • 2007- 2015 Centrum krizové intervence, PN Bohnice
 • 2014 – 2015 Fokus Praha, Denní sanatorium – psychiatr, psychoterapeut
 • 2007- 2015 Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • 2006 -2007 Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Odborná činnost a publikace: 

 •  2014 Rogersovská psychoterapie a preterapie – možnosti
  využití v psychiatrii, Psychiatrie pro praxi, 2014; 15(1): 35 – 38
 • 2013 Přednáška na téma Preterapie: navázání kontaktu s obtížným pacientem (II. Kongres Léčby v psychiatrii, Ostrava 2013)
 • 2015 Přednáška na téma PCA a Focusing v procesu integrace psychotických prožitků (XXX Česko-slovenská psychoterapeutická konference Jeseník)

Mimo běžnou psychiatrickou praxi nabízí po domluvě možnost dlouhodobé individuální či párové psychoterapie, ev. přímo Focusing ( není hrazeno ZP ) . Více jak 6ti letá zkušenost s dlouhodobou psychoterapií u pacientů s neurotickými, psychosomatickými potížemi až po problematiku poruch osobnosti.

MUDr. Tereza Škrábalová

MUDr. Tereza Škrábalová

Vzdělání:

 • 2000-2006 Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
 • 2013 Euroatestace v oboru psychiatrie
 • 2007-2011 Výcvik v dynamické psychoterapii SUR akreditovaný PS ČLS

Profesní kariéra:

 •  2006 Psychiatrická nemocnice Bohnice, od r. 2017 vedoucí lékař oddělení akutní péče
 • 2009 – 2018 externí lékař Centra krizové intervence
 • 2011 Psychiatrická ambulance v Praze 10, Boloňská 312
 • 2015 konziliární lékařka domova pro seniory Sue Ryder

V ambulantní praxi se věnuje celému spektru psychiatrických diagnoz. Specializuje se na úzkostné, depresivní stavy, psychosomatické poruchy a léčbu psychotických onemocnění. Dále se zaměřuje na pomoc klientům v obtížných životních situacích a krizích.

MUDr. Jana Černá

MUDr. Jana Černá

Vzdělání:

 • 2005-2011 Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta
 • 2010-2014 Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii v počtu 620
  hodin v psychodynamickém směru akreditovaný PS ČLS
 • ukončený psychiatrický kmen

Profesní kariéra:

 • 2011-doposud Psychiatrická nemocnice Bohnice – Během své kariéry zde načerpala zkušenosti z celého spektra psychiatrické péče – akutní, následné, gerontopsychiatrické, dětské psychiatrické, antitoxikomanické včetně akutního detoxu a část své praxe pracovala na centrálním příjmu pacientů a v Centru krizové intervence.

V rámci své práce v Psychiatrické nemocnici Bohnice získala praxi v léčbě mužských i ženských pacientů celého spektra akutních i chronických psychiatrických stavů etiologie psychotické, toxické, organické i osobnostní. Věnuje se pacientům s poruchami nálady, starším pacientům s psychickými poruchami, pacientům v krizových situacích a poskytuje základní psychoterapeutické intervence.

MUDr. Robert Mužný

MUDr. Robert Mužný

Vzdělání:

 • 2012-2018 Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta
 • aktuálně v předatestační přípravě

Profesní kariéra:

 • 2018 – doposud Psychiatrická nemocnice Bohnice – Během své kariéry zde načerpal zkušenosti v oblasti akutní psychiatrické péče, gerontopsychiatrie, antitoxikomanického léčení včetně akutního detoxu a v oblasti ochranného léčení, kde se také spolupodílel na vypracovávaní soudně znaleckých posudků.

V rámci své práce v Psychiatrické nemocnici Bohnice získal praxi v léčbě mužských i ženských pacientů celého spektra akutních i chronických psychiatrických stavů etiologie psychotické, toxické, organické i osobnostní. Věnuje se celému spektru psychiatrických diagnóz, prosazuje bio-psycho-socio-spirituální model přístupu k pacientům.

MUDr. Tatiana Tomaškovičová

MUDr. Tatiana Tomaškovičová

Vzdělání:

 • 2013-2019 Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Dětský hospic Plamienok- Kurz doprovázení umírajících, jejich rodin a pozůstalých 2017
 • 2017- současnost Právnická fakulta Trnavské univerzity
 • aktuálně v předatestační přípravě

Profesní kariéra:

 • 2020-současnost Psychiatrická nemocnice Bohnice – V rámci působení v Psychiatrické nemocnici Bohnice získala praxi zejména v léčbě akutních stavů psychotických, afektivních, úzkostných a závažných poruch osobností,
 • Klinika dětské psychiatrie- Národný ústav dětských onemocnění Bratislava
  V rámci praxe v NÚDO pracovala s pacienty ve věku 3- 18 let s diagnózami jako poruchy autistického
  spektra, afektivní poruchy, poruchy chování, závislosti. Rovněž se věnovala psychiatrickým konziliím pro
  pediatrické pacienty se somatickými diagnózami.
Zdena Sazková

Zdena Sazková

Zdravotní sestra

 • středoškolské vzdělání v oboru
 • dlouholetá praxe na lůžkovém i v ambulantním sektoru
 • dlouholetá praxe i v neklinické sféře
 • posledních 10 let zdravotní sestra v psychiatrické ambulanci – Psychiatrie Invalidovna (MUDr. Borecký a MUDr. Šmolíková)

V rámci své profesní kariéry nasbírala zkušenosti v nemocniční lůžkové části napříč oborem, tak i neklinické oblasti v rámci revizního lékařství. Dominantou jejího působení je však ambulantní psychiatrická práce, kde naplno uplatňuje svůj úžasný pro lidský přístup, profesionalitu a manažerské schopnosti v rámci koordinace administrace ambulancí.