Ceník

Nabízíme komplexní psychiatrickou péči pro dospělé i v případě, že nejste pojištěncem smluvné pojišťovny, nebo v případě, že nechcete vstupovat do zdravotnické databáze. Je potřeba mít na paměti to, že v případě doporučení medikamentózní léčby, je tato rovněž plně hrazena klientem. Ceník psychiatrického vyšetření pro samoplátce nebo pro klienty, kteří nechtějí vstupovat do zdravotnické databáze, ceník úkonů nehrazených z pojištění, ceník platný k 1.6.2022:  

Druh a popis vyšetřeníCena vč. DPH
Komplexní, vstupní psychiatrické vyšetření2 300 Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření800 Kč
Pohovor s rodinným příslušníkem400 Kč
Lékařská zpráva, vyjádření nevyžádána lékařem (před vstupem do zaměstnání, řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, pro potřebu soudního jednání, o umístění do ústavu sociální péče či domova důchodců, potvrzení do školy a pod.) 600 Kč
Kopírování zdravotní dokumentace1 str. 4 Kč + 300 Kč /30 min času